Christenen

Wat zijn Christenen?

Volgens de gangbare mening: iedereen die zich Christen noemt.

Volgens de Bijbel: alle mensen die van harte geloven in Jezus Christus, Gods eeuwige Zoon, Die als de volmaakte Mens op aarde kwam en Zijn leven gaf tot een losprijs voor velen. Dat wil zeggen: Hij, de Levensvorst, stierf om het leven te geven aan ons die dood waren in zonden en overtredingen (Efeze 2:1 vv.). Hij was de Rechtvaardige, en stierf voor ons, onrechtvaardige, verloren en verdorven, opstandige mensen. Hij was zonder zonde, en ging in de dood voor ons, zondige, verloren, verdorven mensen.

Als je erkent dat je verloren bent, en je belijdt je schuld voor God (1 Joh. 1:9), dan wijst Hij je de enige Redder aan: Zijn Zoon, Jezus Christus. Als je Hem in het geloof aanneemt, dan word je door genade een kind van God (lees bijv. maar in Johannes 1:12 en 1 Johannes 1:7-9). Dan mag je ook als Christen leven, als een volgeling van Jezus Christus, je Redder.

Door genade weten we dat er in Twente duizenden mensen zijn die deze zekerheid hebben. Wij willen dus absoluut niet pretenderen dé Christenen van Almelo of Twente te zijn; er zijn er gelukkig veel meer, en wij zijn er maar een klein gedeelte van.

Wilt u / wil je meer weten over geloof, bekering, opnieuw geboren worden (d.w.z. nieuw leven krijgen van God), het belang van Bijbellezen en bidden, de doop, avondmaal, dienst voor de Heere Jezus, enz., vraag dan het boek ‘Brieven aan jonge mensen’ van H.L. Heijkoop gratis aan via het contactformulier. Ondanks de titel is het ook heel geschikt voor ouderen! Het boekje is in tientallen talen vertaald en heet daar vaak ‘Op weg met Christus’ o.i.d.