De Kerk/Gemeente

De Kerk of Gemeente van God is iets heel moois. Het is het geheel van alle mensen die in Jezus Christus als hun Verlosser geloven, die door Gods barmhartige werk in hen leven uit God hebben gekregen (eeuwig leven!), en Zijn kinderen zijn geworden. Niet door hun eigen goede werken, maar alleen door Gods genade. Door die genade weten we dat er in Twente duizenden mensen zijn met die zekerheid. Wij willen dus absoluut niet pretenderen dé Christenen van Almelo te zijn; we zijn er maar een klein gedeelte van.

We zijn niet Gods Kerk of Gemeente in Almelo; we zijn er maar een klein deel van. Maar al zijn we klein en in onszelf zwak, we hebben toch het verlangen om in praktijk te brengen wat de Bijbel, Gods heilige Woord, aan instructies geeft voor de hele Gemeente.

Als u / je belangstelling hebt om meer te weten over de vraag wat Gods Woord zegt over de Gemeente en het samenkomen ervan, dan kun je gratis twee boekjes aanvragen via het contactformulier.

Gemeente-zijn vandaag de dag?, door Michael Hardt
De Gemeente volgens Gods gedachten, door André Gibert