Geschiedenis

IMG 

Deze Christelijke bijeenkomsten zijn ontstaan door het werk van o.a. evangelist Arie Jacques (zie de foto hiernaast; geboren 1830 te Rotterdam, ontslapen 1875 te Homberg), die in 1855 vanuit Amsterdam naar Almelo kwam om te evangeliseren, waar hij veel tegenstand ondervond, maar veel contact onderhield met Bijbelleraren als de broeders Eberstadt in Winterswijk en Lemkes in Alphen a/d Rijn (de laatstgenoemde is o.a. bekend geworden vanwege zijn inzet voor de vrijheid van Christelijk onderwijs).

Arie Jacques bleef in Almelo tot eind maart 1859, waarna hij naar Winterswijk verhuisde en zich 2 jaar later in Duitsland vestigde. Hij bleef daar actief bij het verspreiden van het Evangelie en het prediken van Gods Woord onder gelovigen, o.a. in Silezië, in samenwerking met broeders als Carl en Wilhelm Brockhaus.

Deze samenkomst van gelovigen begon medio 1858 met de broodbreking. Enkele namen uit de begintijd zijn de broeders Schreuder en Jacques. In latere jaren waren ook brs. als Eberhard, Blok, A. van den Elst, H. Kruit e.a. bekend.

Tegenwoordig is dit een samenkomst van gelovigen uit de regio – één door het geloof in onze Heere Jezus Christus.

Tot eind november 2016 kwamen deze gelovigen sinds jaar en dag samen in het pand Marktstraat 78 te Almelo. Per 4 december 2016 zijn samenkomsten en activiteiten verplaatst naar het nieuwe pand aan de Thorbeckelaan 1 te Almelo.