Ontmoetingsdagen Almelo e.o.

359360

Eén of twee keer per jaar houden we een Twentse Ontmoetingsdag, waar ook Christenen uit andere delen van het land naar toe komen. We nodigen diverse sprekers uit om ons op te bouwen over thema’s als:

- Het lijden van de Heere Jezus
- Heerlijkheden van de Heere Jezus: onze Heiland, Herder, Hogepriester en het Hoofd van Zijn
  Gemeente
- Onze toekomst en de wederkomst van Christus
- De Gemeente
- De verschillende samenkomsten van de Gemeente
- Geestelijke groei
- enz.

Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in het gebouw ‘De Bron’ in Almelo of in het Kulturhus in Notter, dat we voor die gelegenheid huren.

Voor de agenda: zie www.uitzicht.net, onder de button Agenda.
conferentieDelden